Publisert på

Loen Idrettslag valgte å samarbeide med Salva

Loen Idrettslag valgte samarbeid med Salva og hadde en vellykket dugnad. Fotballaget var på Norway Cup i år og hadde en spennende uke med tusenvis av andre fotballspillere.

Vi fikk en uttalelse fra styreleder etter avsluttet dugnad.

Salg av Salva-produkter er en grei og lettvindt inntektskilde for fotballaget (Loen Idrettslag). Lettsolgte produkter, god kvalitet og ivrige fotballspillere som selgere, er en god kombinasjon.

Svein-Arne Vik, styreleder
Loen Idrettslag

Vi er glade for god tilbakemelding og jobber videre med fokus på service og gode produkter.