Publisert på

Kan en nettbutikk erstatte tradisjonell dugnad?

Nei, mener vi.

Noen idrettslag og klubber erstatter tradisjonell dugnad med nettbutikk i håp om at man skal få penger mot lite eller ingen innsats. Hvem ønsker vel ikke å lene seg tilbake og se at ordrene strømme inn og bankkontoen fylles opp med penger?

Tanken er god og forlokkende, men det er noen utfordringer knyttet til dette. Her er noen punkter:

 • Å drive nettbutikk handler om markedsføring. Uten markedsføring vil man heller ikke få noen kunder. Markedsføring krever stor innsats både økonomisk og kreativt, og det er stor konkurranse om potensielle kunders oppmerksomhet.
 • Normal konverteringsgrad for nettbutikker er 1-2%, det betyr hvor mange besøkende konverteres fra potensielle til kjøpende kunder. Klarer man å få 1000 personer til å besøke nettbutikken sin, kan man forvente 10-20 bestillinger. Det forutsetter selvsagt god markedsføring (jevnfør pkt 1). Det er altfor lite til at det gjør noen forskjell for en klubb.
 • Pris på varer er svært viktig med hensyn til nettbutikker. Mange forventer at varer i nettbutikker er billigere enn i fysisk butikk. Dette er som regel ikke tilfelle når det gjelder dugnadsprodukter.
 • Vareutvalg er viktig for at en nettbutikk skal lykkes. Man må ha et spisset vareutvalg, eller svært bredt utvalg. Hvis ikke, er det vanskelig å treffe riktige kunder.
 • Det er umulig å budsjettere med en forventet inntekt fra klubbens nettbutikk.
 • Det er stor konkurranse fra andre klubber og lag sine nettbutikker. Jo flere nettbutikker, desto færre kunder kan man forvente besøker sin nettbutikk.

Vi i Salva mener at tradisjonell salgsdugnad er den beste tilnærmingen til klubb- og lagsdugnad.

 • Dersom 200 personer forventes å selges x antall produkter, kan man budsjettere eksakt hvor mye klubben/laget vil tjene i løpet av året.
 • Har man produktet tilgjengelig der og da, er sjansen for et salg svært høy.
 • Man får full kontroll på salgsprosessen.
 • Salvas salgsprodukter er priset riktig med hensyn til tilsvarende produkter i butikk.
 • Man kan argumentere for at felles dugnad bidrar til en større forståelse for individuell innsats for felleskapet.

Skal laget, klubben eller klassen skaffe inntekt til felleskassen, mener vi at den beste og enkleste metoden er tradisjonell dugnad. Det er direkte, forutsigbart og svært inntektsbringende.

Lykke til med dugnaden!