Publisert på

Salva inviterer til sponsorsamarbeid

Salva AS er et norskeid aksjeselskap som ble etablert høsten 2012. Selskapet har som forretningside å være et viktig og synlig bindeledd mellom norsk breddeidrett og næringsliv slik at idretten kan bedre sine økonomiske vilkår. Gründerne har erfaring fra begge områder.

Selskapets verdiforslag har i løpet av få måneder blitt meget positivt mottatt, og første samarbeidsavtale med næringslivet var en realitet da Thon Hotels inngikk en eksklusiv samarbeidsavtale allerede september 2012. På bakgrunn av de gode tilbakemeldingene fra klubber og lag som allerede samarbeider med Salva, har selskapet besluttet å invitere inntil 10 klubber/lag til et sponsorsamarbeid fra og med 2014. Idrettslag som inngår sponsorsamarbeid med Salva skal sikres stabile inntekter, økonomisk oversikt og struktur.

Salva har som ambisjon å bli klubbens inntektspartner på lik linje som klubben har partnere på materiell, drakter, osv. Vi har invitert styret hos flere klubber til et møte med oss i Salva for å kunne snakke nærmere om hva vi har å tilby, samt gi klubben god mulighet til å vurdere om tilbudet om sponsorsamarbeid er av interesse.

Møtet blir holdt på Thon Hotels Oslofjord, 13.12.2013. Thon Sport og Salva AS har et strategisk samarbeid rettet mot breddeidretten i Norge.